Get Social With Us

Plaça Camden, New Jersey

La ciutat de Camden és la porta d’entrada de Nova Jersei a Filadèlfia i està sent revitalitzada mitjançant la reducció del crim i la pobresa, creant noves oportunitats d’educació i treball per als residents i atraient inversions de negoci. De la mateixa manera, el desenvolupament urbà de “Knight ‘s Crossing” proposa entorns naturals públics que proporcionen espais flexibles a l’aire lliure, com parcs i places que fomenten la interacció social.

 

La parcel·la del projecte està situada en el triangle de Haddon, una intersecció en què convergeixen carrers significatius de Camden i lloc de transició a la comunitat circumdant. Per tant, la plaça és una oportunitat per generar un espai humà i sostenible que atorgui una identitat col·lectiva al districte.

 

El projecte parteix de la idea d’omplir la totalitat de la parcel·la amb una retícula de tubs blancs d’acer inoxidable de 26 peus d’altura separats 3 peus entre si; establint un límit difús amb el carrer i concebent la globalitat de la plaça com una escultura. La segona estratègia de disseny és buidar el ple, donant origen a una diversitat de recorreguts on la percepció de l’entorn va canviant a mesura que es camina. En certs punts, el buit és més gran per generar espais d’interacció social que tenen mobiliari urbà i certa privacitat a través del filtre dels tubs, que també il·luminen. La presència dels vermellosos sanguinyols autòctons són l’element central de cadascuna d’aquestes atmosferes, contrastant amb el bosc blanc artificial.

 

El paviment consisteix en una retícula de peces de formigó prefabricat perforades circularment en diferents dimensions per plantar vegetació i encastar el mobiliari urbà. Uns volums de formigó prefabricat estenen verticalment el paviment per formen les cadires i taules de la plaça. El disseny dels escocells també es resol amb peces de formigó prefabricat integrades en el mateix sistema modular.

 

D’aquesta manera, arquitectura i naturalesa dialoguen en un escenari dinàmic de la ciutat on les experiències de les persones tenen lloc.

Arquitecte: Román Izquierdo Bouldstridge en col·laboració amb DCM Architecture & Engineering

Promotor: Privat

Ubicació: Camden, New Jersey

Superfície: 2065m²

Any projecte: 2016

Any construcció: en procés