Get Social With Us

Oficines Start-up Budapest

El projecte consisteix en unes oficines per a una start-up a Budaörs, una ciutat-jardí situada a l’àrea metropolitana de Budapest. Es tracta d’una parcel·la en pendent que limita amb dos carrers a diferent cota. La idea principal del projecte és crear un espai interior que es visqui com un escenari exterior, o dit d’una altra manera, un espai exterior que es visqui com un escenari interior.

 

L’edifici resol la pronunciada pendent del terreny a través d’un sòcol de formigó amb ús d’aparcament. Un recorregut exterior de rampa i escales absorbeix la diferència de nivell dels carrers i genera un accés tangencial a les oficines des d’una cota superior.

 

El volum d’oficines consisteix en un espai obert de 10 metres d’alçada. El límit entre l’interior i exterior el conforma un envolvent lleuger d’entramat metàl·lic revestit amb panells de policarbonat i lames de fusta que filtren la llum natural. Les perforacions de la pell originen l’entrada de llum natural directa i milloren l’eficiència energètica de l’edifici; afavorint l’efecte hivernacle a l’hivern i permetent la ventilació a l’estiu. Alhora, els llimoners netegen l’aire, regulen la humitat interior i proporcionen un grau d’ombra per les zones de treball.

 

El programa d’oficines es resol mitjançant un sistema prefabricat de superposició de contenidors marítims pintats de blanc. En planta baixa, aquests contenen els espais servidors de banys i cuines, a més de la recepció. La posició aparentment aleatòria dels contenidors posa en relació els diferents ambients d’entrada, restaurant, sala de reunions i entorns de treball en un únic espai fluid. A les plantes superiors, els recorreguts entre passarel·les i contenidors donen lloc a unes atmosferes de treball i descans de major privacitat. La flexibilitat programàtica del sistema permet adaptar els diferents ambients a les necessitats dels usuaris.

 

D’aquesta manera, la percepció entre interior i exterior es dilueix en un joc de volums dins d’un mateix volum. Alhora, el diàleg entre llum i natura enriqueix la vida laboral de les persones.

Arquitecte: Román Izquierdo Bouldstridge

Ubicació: Budaörs, Budapest

Superfície: 480m²

Any projecte: 2015