Get Social With Us

Mercat Sant Gervasi

El projecte està situat a la cantonada d’una illa del districte de Sant Gervasi, a Barcelona. Des d’un inici, s’entén el mercat com un espai singular de reunió per a la gent. Es tracta d’un “àgora” que fomenta la interacció social a través de l’activitat comercial.

 

La primera decisió consisteix en alinear el volum al carrer i generar un pas a l’interior d’illa, donant lloc a un mercat eventual exterior amb presència de vegetació. D’altra banda, el pendent pronunciat del carrer Escoles Pies origina un desnivell dins de l’edifici que obre la possibilitat de crear entrades a diferents cotes.

 

En planta baixa, uns recorreguts amb locals comercials aporten activitat al carrer i l’entrada principal del mercat. Aquest accés és una prolongació del carrer Carrencà, desembocant en un doble espai que articula les diferents plataformes de l’edifici. Una pèrgola de fusta situada al punt més alt de la parcel·la marca el segon accés, a la vegada que delimita la plaça interior d’illa. La tercera entrada relaciona el mercat cobert i el mercat a l’aire lliure, creant una varietat de recorreguts per als usuaris.

 

L’estructura de l’edifici consisteix en una successió de pòrtics de fusta que varia en alçada per adaptar-se als condicionants de l’entorn i programa. Una pell de panells de policarbonat permet l’entrada de llum natural difusa a l’interior. D’aquesta manera, es provoca un efecte hivernacle que millora el rendiment energètic de l’espai a l’hivern. A l’estiu, el buit del doble espai i l’obertura de les finestres abatibles afavoreixen la ventilació natural. Les plantes enfiladisses netegen l’aire viciat i activen els sentits de la vista i olfacte que tot mercat necessita.

Arquitecte: Román Izquierdo Bouldstridge

Col·laboradors: Oriol Bellido, Sergi Tabueña, Kevin Dalmeda, Carla Conill

Ubicació: Sant Gervasi, Barcelona

Any projecte: 2014