Get Social With Us

Habitatge Montjuïc

El projecte consisteix en la renovació d’un apartament ubicat al districte de Montjuïc de Barcelona. Una nova atmosfera domèstica és creada a través d’una composició poètica de marcs blancs que difonen la llum natural. Aquest espai fluid format per una seqüència d’habitacions harmonitza amb la presència de fusta, llum i plantes.

 

L’habitatge original estava totalment compartimentat per estances escassament connectades entre elles mateixes. La primera intenció és obrir l’espai, demolint les parets divisòries existents, per així millorar la incidència de la llum natural a través dels 13 metres de façana orientats a nord-est.

 

El disseny de el projecte és el resultat de crear una successió de 5 ambients i llindars que millora la profunditat visual de l’habitatge. Cada habitació està concebuda com una caixa perforada de llum relacionada amb les altres habitacions i amb les vistes exteriors. La sala d’estar, el menjador, la cuina, el bany i el dormitori formen un únic espai fluid on tenen lloc les diferents activitats domèstiques. El rebedor i un dormitori secundari són les úniques estances que no tenen finestres que donen al carrer.

 

Aquestes noves particions en forma de marc creen límits que divideixen i connecten les diferents habitacions mitjançant un llenguatge abstracte. D’alguna manera, el propòsit de construir és mostrar el que no es construeix, l’obertura. Com va esmentar Lao Tse en el seu llibre Tao Te King; “Es modela l’argila per fer el vas, però del seu buit depèn l’ús del vas. S’obren portes i finestres en els murs d’una casa, i és el buit el que permet habitar-la. En l’ésser centrem el nostre interès, però de el no-ser depèn la utilitat.”

 

Amb l’objectiu d’aconseguir una unitat material, el paviment de fusta de roure ressalta el pla horitzontal continu en tot l’apartament. Aquest paviment s’eleva per satisfer les necessitats domèstiques dels usuaris, donant lloc a la instal·lació de tres taulers de roure situats a diferents alçades. Aquests elements simples, col·locats a 40, 75 i 90 centímetres d’alçada, respectivament donen ús a un banc a la sala d’estar, una taula de treball al menjador i el taulell de la cuina. Els taulers de fusta longitudinals, juntament amb les finestres de pi amb tint de roure, donen origen a una composició dinàmica que promou l’acte de cuinar, menjar, llegir, seure i fer l’amor gaudint de les vistes exteriors urbanes.

Arquitecte: Román Izquierdo Bouldstridge

Promotor: Privat

Ubicació: Montjuic, Barcelona

Superfície: 58 m²

Any projecte: 2019

Any construcció: 2019-2020

Fotografia: Adrià Goula