Get Social With Us

Floristeria Colvin

El projecte consisteix en la conversió d’un espai que anteriorment albergava una oficina bancària en una floristeria per a la startup Colvin, situada al districte de l’Eixample de Barcelona. La inspiració per al disseny va ser reinterpretar un camp de flors amb camins a l’ombra dels arbres; creant una nova atmosfera on lo natural i lo artificial es fusionen.

 

La primera intervenció va ser revelar el potencial formal i material de l’espai existent mitjançant la recuperació dels seus alts sostres i parets de totxana. Es va retirar el fals sostre per mostrar les bigues de fusta i es va eliminar la capa de guix de les parets per descobrir el totxo. Per proporcionar una protecció estructural a prova de foc, es va projectar una nova capa de morter resistent al foc, homogeneïtzant el sostre i les bigues de reforç estructural amb una mateixa textura rugosa. Finalment, el nou paviment continu, les parets existents i el sostre van ser pintats de blanc; mantenint el focus en l’espai contingut, en lloc del contenidor en si. Aquesta abstracció material dels límits dóna lloc a una nova percepció de la llum i la impermanència material.

 

El programa de floristeria consisteix en una àrea d’exhibició on els clients trien el ram, un taller semiobert on els floristes creen la composició de flors per lliurar i àrees privades com el magatzem, la cambra frigorífica, l’oficina i el bany. La relació espacial flexible entre aquests espais es resol mitjançant sistemes de portes corredisses que varien segons el grau de privacitat requerit. La combinació de portes de vidre fixes i mòbils amb marcs de fusta, juntament amb les portes corredisses de roure, permet als usuaris separar visual o acústicament les activitats des del carrer fins a les habitacions privades.

 

La segona intervenció va ser crear una nova forma de paisatge que incentivi a les persones a explorar les flors en una topografia natural. Un nou escenari sensorial es fusiona amb les antigues formes construïdes, estimulant a sentir la natura amb la vista, olfacte i tacte. D’aquesta manera, la naturalesa abstracta, entesa com l’espai artificial ple de llum, ressalta la presència de la natura viva i concreta. La percepció d’un espai de gran alçada es veu emfatitzada per la verticalitat dels troncs dels arbres, o la seva analogia artificial, l’escultòrica columna de ferro fos. Al mateix temps, dos grans miralls dupliquen visualment l’espai, oferint als clients l’experiència de veure a ells mateixos reflectits en un camp de flors dins de la ciutat.

 

Un innovador sistema flexible format per una sèrie de volums de prismes de fusta satisfà les necessitats funcionals de l’àrea d’exhibició. Aquests troncs fets a mida tenen diàmetres i altures diferents, mostrant els colorits rams en singulars bases que eleven les flors a l’alçada dels ulls. Seguint el mateix concepte estètic, els prismes de fusta també donen forma a una taula de te per a la zona d’espera, una caixa registradora i els testos dels arbres; aconseguint generar diferents funcions amb el mateix element simple repetit. Aquests elements, aparentment col·locats a l’atzar, omplen completament l’espai d’una manera orgànica i dinàmica; al mateix temps que originen les àrees de circulació. L’objectiu del projecte és convidar a cada persona a trobar la seva manera pròpia de perdre’s i interactuar amb les flors, oferint una experiència de compra en un nou ambient natural.

Arquitecte: Román Izquierdo Bouldstridge

Promotor: Colvin

Ubicació: Eixample, Barcelona

Superfície: 123 m²

Any projecte: 2019

Any construcció: 2019

Fotografia: Adrià Goula