Get Social With Us

Botiga Mit Mat Mama

Es tracta d’un encàrrec d’una botiga per a la marca de roba premamà Mit Mat Mama, situada en el districte de l’Eixample de Barcelona. El projecte parteix de la idea de crear una atmosfera on els articles i l’arquitectura s’uneixen harmònicament en un ambient natural ple de plantes i de llum.

 

El disseny, com a primera estratègia, concentra els serveis de caixa, provadors, bany i emmagatzematge en una franja longitudinal de planta baixa i altell per alliberar al màxim l’espai d’exposició de roba. D’aquesta manera, es genera un espai diàfan de quatre metres d’altura amb una relació directa al carrer. L’aparador és la totalitat de la botiga. Diversos bancs de fusta expandeixen la botiga a l’exterior, convidant a entrar. El carrer també es fa botiga.

 

La segona estratègia de disseny ha inventat un únic sistema modular que resol totes les funcions necessàries, complint amb el baix pressupost i el limitat temps d’execució. El sistema consisteix en dues files de deu escales de fusta de freixe col·locades en sentit perpendicular al carrer. Sobre els esglaons es recolzen unes barres d’acer i taulers blancs de fusta que tenen una funció diferent depenent de l’altura en què es troben; a 40cm, el tauler actua com a banc, a 80cm, com a taula. Les barres, a 160cm, realitzen les funcions de suport per penjar roba, a 200cm, per a col·locar la cortina dels emprovadors i penjar vestits llargs. En altures superiors les barres d’acer serveixen tant per penjar els testos de les plantes com per subjectar els focus de llum. La flexibilitat del sistema permet modificar la col·locació dels taulers i barres sense alterar el concepte original, a la vegada que aconseguint funcions diverses.

 

A l’entrada es situen uns maniquins sota les fulles d’un llimoner, en sintonia amb les escales de fusta i l’escala metàl·lica de cargol que, a més de donar accés al magatzem, també actua com un element escultural. La successió d’escales dóna lloc a un camí verd interior marcat per un ritme vertical. Les barres, els focus de llum i les plantes, col·locades de manera aparentment aleatòria, creen un aparador dinàmic. El recorregut natural de la clienta està pensat perquè miri les peces de roba, passi pel provador i finalment es vegi a ella mateixa projectada en aquest escenari a través de la imatge del mirall que, a més, duplica visualment l’espai.

Arquitecte: Román Izquierdo Bouldstridge

Promotor: Mit Mat Mama

Ubicació: Eixample, Barcelona

Superfície: 53m²

Any projecte: 2015

Any construcció: 2015

Fotografia: Adrià Goula