Get Social With Us

Torii, the gate of emptiness

 

Venice Architecture Biennial Exhibition – Time Space Existence 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torii, la porta del buit

 

Torii:

 

En aquesta exposició, la forma de percebre el temps, l’espai i l’existència es reflecteix a través del símbol de Torii, una porta sintoista japonesa que representa la transició entre allò profà i lo sagrat. Els quatre projectes presentats revelen diferents formes de reinterpretar aquesta porta. És el buit contingut en ella mateixa allò que dóna sentit a la seva dimensió existencial.

 

L’espai buit:

 

Darrere de la naturalesa visible i material del Torii, una estructura elemental formada per dos pilars que sostenen dos travessers paral·lels, subjau l’interval invisible entre dos espais interconnectats. La seva presència origina un marc d’entrada d’un lloc a un altre, un límit que determina un instant. La inexistència de el temps es reflecteix a través d’un moment específic entre espais que formen un tot. És una pausa discontínua que revela la unitat de l’espai fluid continu. L’experiència subjectiva del buit, que posa en valor el “entre”. L’exposició pretén expressar aquests conceptes a través d’un llenguatge senzill i poètic, creant diferents atmosferes que manifesten una mateixa forma d’entendre l’existència.

 

L’espai i el temps són una unitat en si mateixos, és l’ésser humà qui els divideix en parts per donar resposta a les seves necessitats vitals. A Occident, el punt de partida d’una construcció es concep com un lloc tancat a l’exterior per gruixuts murs. El joc consisteix en l’art d’obrir buits (finestres) que determinaran la nova relació amb l’exterior i la presència de llum. D’altra banda, en el punt de partida oriental, no hi ha diferència entre l’espai interior i l’exterior, ja que estan connectats pels plans horitzontals de la coberta i el terra. El joc consisteix en l’art de tancar aquesta continuïtat espacial amb panells fixos o mòbils (fusumas). Aquesta idea està relacionada amb la dualitat d’obrir un espai tancat o tancar un espai obert.

 

Naturalesa i llum:

 

La presència de la llum, a través del seu viatge harmònic en l’espai, dibuixa les subtils ombres dels objectes i dóna vida a la natura. La transformació constant de la naturalesa, entesa en el seu sentit més ampli, manifesta el caràcter impermanent del tot. La consciència d’aquests comportaments naturals, que expressa la bellesa de l’ésser, aporta un significat més profund a l’acte de crear.

 

D’aquesta manera, el disseny de sistemes i espais innovadors, respon a la necessitat de possibles canvis funcionals dels usuaris. La identitat d’aquestes noves formes d’escenaris està lligada a la seva estètica i ús canviants, on lo natural i lo artificial es fusionen. La repetició de geometries ordenades i la successió d’espais, amb límits difusos, generen noves percepcions del temps i profunditat espacial.

 

Els diferents estats de la matèria coexisteixen en atmosferes on lo viu, lo inert i lo mort reflecteixen els diferents graus de impermanència temporal. La vitalitat de les plantes i arbres es fusiona amb la calidesa de la fusta, formant composicions dinàmiques de troncs i fulles que aporten noves experiències sensorials a les persones. El propòsit és posar el focus en l’espai contingut, no en el contenidor en si mateix. El resultat són ambients abstractes i lluminosos plens de natura.

 

 

Exposició Biennal d’Arquitectura de Venècia 2021

 

El punt de partida per a l’exposició és la recerca retrospectiva d’un concepte que posa en comú les obres de l’estudi en relació amb el tema de l’exposició col·lectiva: Temps, Espai i Existència. Es tracta de fer conscient un element present, d’una manera inconscientment repetida, en el disseny de diversos projectes construïts. Aquest element consisteix en el Torii, un símbol japonès que materialitza la seva forma de diferents maneres, en funció de les característiques canviants dels seus tres elements principals: dos pals (hashira) que suporten dues llindes horitzontals; el Kasagi (travesser superior) i el Nuki (travesser inferior).

 

L’exposició entra en harmonia amb la idea que cada Torii és únic i diferent, al mateix temps que tots ells contenen uns trets comuns entre ells mateixos. Els projectes exposats reflecteixen 4 diferents manifestacions formals d’una mateixa identitat arquitectònica, el Torii. La manera d’exposar-los és mitjançant una taula de 5,52 metres de llarg que mostra una successió lineal de 8 maquetes. Es tracta d’un tauler de fusta que eleva la base de les maquetes, escrits i dibuixos a una alçada de 1,20 metres respecte el terra de la sala del Palazzo Bembo.

 

Cadascun dels dissenys, que conformen els programes d’una botiga, dos lofts, unes oficines i una casa, presenta la construcció d’un Torii a escala 1/20. Es tracta d’una estructura de fusta, simple i austera. No obstant això, la bellesa de les seves proporcions, el seu caràcter simbòlic i la seva naturalesa abstracta posa en valor la relació entre la dimensió horitzontal i la dimensió vertical, tant des d’un punt de vista físic com espiritual. Les maquetes a escala 1/50 exposen diferents sistemes de disseny, els quals responen a les funcions requerides aplicant el concepte intrínsec al Torii: el buit.

 

 

 

Estudi d’Arquitectura: Roman Izquierdo Bouldstridge

Venice Architecture Biennial Exhibition 2021: Time Space Existence

Ubicació: Palazzo Bembo – Riva del Carbon 30124, Venecia

Fotos maquetes:  Adrià Goula                  

Fotos exhibició:  Enrico Maria Verni      

Foto Torii, video i dibuixos: Roman Izquierdo Bouldstridge

Equip maquetes: Samuel Goméz, Sandra Baena, Liazzat Abdykhalikova

Organització: European Cultural Centre

Organitzadors: Rachele De Stefano, Hady el Hajj, Lucia Pedrana, Valeria Romagnini, Sara Danieli, Bianca Bonaldi, Vittoria Mastrolilli, Ilaria Marcatelli, Berenice Freytag, Elena Volpato, Katerina Zachou, Suzanne Van Der Borg, Martina Rodella, Benedetta Bianchi, Yuki Gómez

Instal·lació: Giovanna D’Albertis, Emma Soletti, Lorenzo Basadonna

Sponsors: Klein & Colvin